Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 49.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 07 lutego 2023 roku na godz. 15.00

Termin: 07.02.2023, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku

  PDFUchwała Nr 49.389.2023 w sprawie zmian w.pdf (738,38KB)

 4. PDFUchwała Nr 49.389.2023 w sprawie zmian wbudżecie gminy KRZEPICE w2023roku-poprawiona.pdf (738,63KB)

 5. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku

  PDFUchwała Nr 49.390.2023 w sprawie zmian w.pdf (512,53KB)

 6. PDFUchwała Nr 49.390.2023 w sprawie zmian wbudżecie gminy KRZEPICE w2023roku-poprawiona.pdf (514,84KB)

 7. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2023 r.

  PDFUchwała Nr 49.391.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w.pdf (229,56KB)

 8. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 49.392.2023 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w.pdf (230,95KB)

 9. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

  PDFUchwała Nr 49.393.2023 w sprawie zmieniająca uchwałę w.pdf (232,96KB)

 10. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy

  PDFUchwała Nr 49.394.2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i.pdf (597,61KB)

 11. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 49.395.2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków...pdf (238,66KB)

 12. PDFUchwała Nr 49.395.2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków...poprawiona.pdf (239,52KB)

 13. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

  PDFUchwała Nr 49.396.2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023.pdf (229,59KB)

 14. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2023 rok

  PDFUchwała Nr 49.397.2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2023.pdf (413,01KB)

 15. 12. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 30 grudnia 2022 r. do 07 lutego 2023 roku
 16. 13. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 17. 14. Zamknięcie obrad.