Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 46.2022

Obrady rozpoczęto 2022-11-21 o godz. 15:05:31, a zakończono o godz. 18:02:17 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Droś
 9. Czesława Dudek
 10. Alicja Chęcińska
 11. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:05:00)

Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 roku (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Barbara Pilarz, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bogdan Napieraj, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

Nastąpiła zmiana quorum (15:09:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

2. Wystąpienie zaproszonych gości (15:09:00)

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (15:10:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:22:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz
 

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.363.2022 w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Bożena Kozak
 • PRZECIW (2):
  Bogdan Napieraj, Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 roku (15:23:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.364.2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 roku. (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka
 • PRZECIW (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2023 (15:28:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.365.2022 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2023 (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Bożena Kozak
 • PRZECIW (2):
  Bogdan Napieraj, Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2023 roku (15:32:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.366.2022 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2023 roku (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Marian Rutkowski

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:38:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.367.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (15:48:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.368.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (15:52:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.369.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (16:00:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.370.2022 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Bogdan Napieraj, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023 - 2027 (16:04:00)

Wniosek Radnego Grzegorza Mońki o wycofanie z procedowania uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023 - 2027 (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Damian Pilarz, Mateusz Kluba, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (16:39:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.371.2022 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (16:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (16:43:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.372.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (16:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krzepice udziału w prawie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa (16:47:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.373.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krzepice udziału w prawie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa (16:50:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.374.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa (17:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (17:05:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.375.2022 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (17:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 roku (17:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 46.376.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 roku (17:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

18. Sprawozdania, informacje: (17:11:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21 października do 21 listopada 2022 roku (17:11:00)

b. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników (17:18:00)

19. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia (17:21:00)

20. Zamknięcie obrad. (18:02:00)