Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 46.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 21 listopada 2022 roku na godz. 15.00

Termin: 21.11.2022, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

  PDFUchwała Nr 46.363.2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023.pdf (224,68KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 roku

  PDFUchwała Nr 46.364.2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w.pdf (218,41KB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2023

  PDFUchwała Nr 46.365.2022 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2023.pdf (244,77KB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2023 roku

  PDFUchwała Nr 46.366.2022 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w.pdf (224,14KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku

  PDFUchwała Nr 46.367.2022 w sprawie zmian w.pdf (817,47KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030

  PDFUchwała Nr 46.368.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf (4,65MB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

  PDFUchwała Nr 46.369.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o.pdf (221,00KB)

 10. PDFUchwała Nr 46.369.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oświadczenie usług wzakresie publicznego transportu zbiorowego wramach przewozów autobusowych ocharakterze użyteczności publicznej-poprawiona.pdf (221,80KB)

 11. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

  PDFUchwała Nr 46.370.2022 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z.pdf (325,52KB)

 12. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023 - 2027

  PDFUchwała Nr 46.371.2022 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023.pdf (397,09KB)

 13. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

  PDFUchwała Nr 46.372.2022 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekrea.pdf (225,54KB)

 14. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 46.373.2022 w sprawie zmiany uchwały w.pdf (226,26KB)

 15. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krzepice udziału w prawie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa

  PDFUchwała Nr 46.374.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krzepice udziału w.pdf (216,93KB)

 16. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa

  PDFUchwała Nr 46.375.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w.pdf (231,91KB)

 17. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

  PDFUchwała Nr 46.376.2022 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ustawy o.pdf (276,86KB)

 18. 17. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21 października do 21 listopada 2022 roku
  2. b. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników
 19. 18. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 20. 19. Zamknięcie obrad.