Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 45.2022

Obrady rozpoczęto 2022-10-20 o godz. 15:00:49, a zakończono o godz. 18:04:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Droś
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska
 13. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:00:00)

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44.338.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 września 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 r. (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Damian Pilarz

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Grzegorz Mońka, Damian Pilarz

2. Wystąpienie zaproszonych gości (15:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:15:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

 

Nastąpiła zmiana quorum (15:15:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:27:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.351.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:31:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.352.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Droś, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (16:17:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.353.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez gminę Krzepice nieruchomości (16:25:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.354.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez gminę Krzepice nieruchomości (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez gminę Krzepice nieruchomości (16:28:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.355.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez gminę Krzepice nieruchomości (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy (16:30:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.356.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice (16:36:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.357.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Bogdan Napieraj, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków używania i wykorzystywania herbu Gminy Krzepice (16:39:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.358.2022 w sprawie zasad i warunków używania i wykorzystywania herbu Gminy Krzepice (16:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9.080.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli (16:42:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.359.2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 9.080.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Droś, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (16:46:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.360.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (16:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (16:54:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.361.2022 w sprawie przekazania skargi według właściwości (16:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44.338.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 września 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 r. (16:58:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 45.362.2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 44.338.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 września 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 r (17:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

15. Sprawozdania, informacje: (17:15:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 07 września do 20 października 2022 r. (17:15:00)

16. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia (17:27:00)

17. Zamknięcie obrad. (18:03:00)