Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 45.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 20 października 2022 roku na godz. 15.00

Termin: 20.10.2022, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku
 4. PDFUchwała Nr 45.351.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (510,49KB)
 5. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku
 6. PDFUchwała Nr 45.352.2022w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (930,51KB)
  PDFUchwała Nr 45.352.2022 w sprawie zmian wbudżecie gminy KRZEPICE w2022roku - poprawiona.pdf (958,39KB)
 7. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030
  PDFUchwała Nr 45.353.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf (5,46MB)
  PDFUchwała Nr 45.353.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 - poprawiona.pdf (5,46MB)
 8. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez gminę Krzepice nieruchomości
 9. PDFUchwała Nr 45.354.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez gminę Krzepice nieruchomości.pdf (397,59KB)
 10. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez gminę Krzepice nieruchomości
 11. PDFUchwała Nr 45.355.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez gminę Krzepice nieruchomości.pdf (350,64KB)
  PDFUchwała Nr 45.355.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie wformie darowizny przez gminę Krzepice nieruchomości - poprawiona.pdf (351,47KB)
 12. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy
 13. PDFUchwała Nr 45.356.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf (578,33KB)
 14. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice
 15. PDFUchwała Nr 45.357.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy p.pdf (738,28KB)
 16. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków używania i wykorzystywania herbu Gminy Krzepice
 17. PDFUchwała Nr 45.358.2022 w sprawie zasad i warunków używania i wykorzystywania herbu Gminy Krzepice.pdf (231,55KB)
 18. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9.080.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli
 19. PDFUchwała Nr 45.359.2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 9.080.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf (222,17KB)
 20. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
 21. PDFUchwała Nr 45.360.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.pdf (221,17KB)
 22. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
 23. PDFUchwała Nr 45.361.2022 w sprawie przekazania skargi według właściwości.pdf (227,17KB)
 24. 14. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 07 września do 20 października 2022 r.
 25. 15. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 26. 16. Zamknięcie obrad.