Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 44.2022

Obrady rozpoczęto 2022-09-06 o godz. 15:01:10, a zakończono o godz. 19:05:34 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Mariusz Droś
 8. Mariusz Trawiński
 9. Czesława Dudek
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska
 12. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:01:00)

2. Wystąpienie zaproszonych gości (15:02:00)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:02:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:16:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

Wniosek Radnego Rafała Balcerzaka o przeniesienie środków z Dz. 600 rozdz. 60014 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego: 100.000 zł na modernizację mostu drewnianego w ul. Magreta do Dz. 600 Rozdz. 60016 remont drogi w miejscowości Dankowice Pierwsze w kwocie 85.000,00 zł oraz Dz. 801 remont schodów przy wejściu  do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach w kwocie 15.000 zł (15:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Mariusz Droś, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Roman Kudelski
 • PRZECIW (2):
  Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz

Wniosek Radnego Mariana Rutkowskiego o zmianę przeznaczenia zapisanych w projekcie uchwały budżetowej środków na nasadzenia drzew ul. Częstochowska, Andersa i częściowo Oś. Dąbrowa, zmienić na nasadzenia drzew w ul. Częstochowskiej i ul. Kuźniczka.(16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Marian Rutkowski
 • PRZECIW (3):
  Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Alicja Chęcińska, Bożena Kozak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.334.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (16:25:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.335.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (16:30:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.336.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 41.305.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (16:34:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.337.2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 41.305.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Bogdan Napieraj, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Damian Pilarz

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 r. (16:39:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.338.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 r. (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku (16:45:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.339.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku (16:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku (16:49:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.340.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku (16:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Bogdan Napieraj, Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 r. (16:50:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.341.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 r. (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury (17:04:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.342.2022 w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury (17:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Napieraj, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

12. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2035S (17:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:08:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Mariusz Trawiński
 

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.343.2022 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2035S (17:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy (17:10:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.344.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy (17:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Roman Kudelski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45.366.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach (17:16:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.345.2022 w sprawie zmiany uchwały nr 45.366.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach (17:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (17:20:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.346.2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (17:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Bożena Kozak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice (17:23:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 44.347.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice (17:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak
 • PRZECIW (1):
  Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Mariusz Droś, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2022/2023 (17:44:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.348.2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2022/2023 (17:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania (17:49:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.349.2022 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania (17:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach (17:55:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 44.350.2022 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach (17:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (2):
  Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

20. Sprawozdania, informacje: (17:59:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 czerwca do 06 września 2022 r. (17:59:00)

21. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia (18:43:00)

22. Zamknięcie obrad. (19:05:00)