Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 44.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 06 września 2022 roku na godz. 15.00

Termin: 06.09.2022, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku

  PDFUchwała Nr 44.334.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (1,16MB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku

  PDFUchwała Nr 44.335.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (510,12KB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030

  PDFUchwała Nr 44.336.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf (5,31MB)

 6. PDFUchwała Nr 44.336.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030-poprawiona.pdf (5,31MB)

 7. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 41.305.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

  PDFUchwała Nr 44.337.2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 41.305.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf (237,14KB)

 8. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 r.

  PDFUchwała Nr 44.338.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 r.pdf (245,58KB)

 9. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku

  PDFUchwała Nr 44.339.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowego deficytu budżetu gminy w 2022 roku.pdf (233,99KB)

 10. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku

  PDFUchwała Nr 44.340.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku.pdf (233,40KB)

 11. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 r.

  PDFUchwała Nr 44.341.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 r.pdf (234,55KB)

 12. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury

  PDFUchwała Nr 44.342.2022 w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.pdf (230,48KB)

 13. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2035S

  PDFUchwała Nr 44.343.2022 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2035S.pdf (285,12KB)

 14. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy

  PDFUchwała Nr 44.344.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.pdf (694,82KB)

 15. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45.366.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 44.345.2022 w sprawie zmiany uchwały nr 45.366.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach.pdf (225,78KB)

 16. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

  PDFUchwała Nr 44.346.2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf (508,37KB)

 17. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice

  PDFUchwała Nr 44.347.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjne.pdf (703,65KB)

 18. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2022/2023

  PDFUchwała Nr 44.348.2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2022.2023.pdf (221,47KB)

 19. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania

  PDFUchwała Nr 44.349.2022 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.pdf (281,94KB)

 20. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 44.350.2022 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf (223,53KB)

 21. 20. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 czerwca do 06 września 2022 r.
 22. 21. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 23. 22. Zamknięcie obrad.