Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 42.2022

Obrady rozpoczęto 2022-06-28 o godz. 15:04:14, a zakończono o godz. 18:06:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Roman Kudelski
 4. Bożena Kozak
 5. Ryszard Wolak
 6. Barbara Pilarz
 7. Mariusz Trawiński
 8. Czesława Dudek
 9. Alicja Chęcińska
 10. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:04:00)

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(5):
  Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Marian Rutkowski

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(5):
  Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Marian Rutkowski

2. Wystąpienie zaproszonych gości (15:08:00)

3. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania (15:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 42.328.2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania (16:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Bożena Kozak
 • BRAK GŁOSU(5):
  Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Marian Rutkowski

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok (16:51:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 42.329.2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok (16:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Marian Rutkowski

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2021 rok (16:56:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 42.330.2022 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2021 rok (16:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(5):
  Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Marian Rutkowski

Nastąpiła zmiana quorum (17:00:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 9

Sesję opuścili radni:

 1. Barbara Pilarz
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (17:07:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 42.331.2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (17:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(6):
  Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Marian Rutkowski

7. Sprawozdania, informacje: (17:11:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (17:11:00)

8. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia (17:28:00)

9. Zamknięcie obrad. (18:06:00)