Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 41.2022

Obrady rozpoczęto 2022-06-22 o godz. 15:02:29, a zakończono o godz. 17:31:06 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Droś
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska
 13. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:02:00)

2. Wystąpienie zaproszonych gości (15:04:00)

3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 2. Damian Pilarz
 

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.317.2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Damian Pilarz
 • PRZECIW (2):
  Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:28:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Mońka

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (15:57:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:58:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Mariusz Trawiński
 

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.319.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (15:59:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.320.2022 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy (16:04:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.321.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Roman Kudelski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (16:06:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.322.2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Bogdan Napieraj, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16:09:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.323.2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (16:11:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.324.2022 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice (16:13:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.325.2022 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice (16:19:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.326.2022 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektowania i realizacji wojewódzkiej trasy rowerowej 609 (16:26:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 41.327.2022 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektowania i realizacji wojewódzkiej trasy rowerowej 609 (16:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

14. Sprawozdania, informacje: (16:56:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 maja do 22 czerwca 2022 r. (16:56:00)

15. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia (17:05:00)

16. Zamknięcie obrad. (17:31:00)