Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 41.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 22 czerwca 2022 roku na godz. 15.00

Termin: 22.06.2022, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  PDFUchwała Nr 41.317.2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (217,89KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku

  PDFUchwała Nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (773,99KB)
  PDFUchwała Nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku-poprawiona.pdf (774,46KB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030

  PDFUchwała Nr 41.319.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf (5,13MB)
  PDFUchwała Nr 41.319.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030-poprawiona.pdf (5,13MB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

  PDFUchwała Nr 41.320.2022 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf (246,65KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy

  PDFUchwała Nr 41.321.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf (329,98KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 41.322.2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (285,67KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  PDFUchwała Nr 41.323.2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych.pdf (258,51KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

  PDFUchwała Nr 41.324.2022 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, .pdf (233,92KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 41.325.2022 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.pdf (6,00MB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 41.326.2022 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice.pdf (3,94MB)

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektowania i realizacji wojewódzkiej trasy rowerowej 609

  PDFUchwała Nr 41.327.2022 w sprawie stanowisko w sprawie projektowania i realizacji wojewódzkiej trasy rowerowej 609.pdf (274,67KB)

 14. 14. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 maja do 22 czerwca 2022 r.
 15. 15. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 16. 16. Zamknięcie obrad.