Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 42.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 czerwca 2022 roku na godz. 15.00

Termin: 28.06.2022, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania

  PDFRaport o stanie Gminy Krzepice za 2021 r.pdf (955,45KB)

  PDFINFORMACJA o debacie nad raportem o stanie Gminy Krzepice za 2021 r.pdf (192,20KB)

  PDFUchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf (212,61KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok

  PDFZarządzenie nr 0050.495.2022 z 03 marca 2022 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2021 rok (2).pdf (715,32KB)

  PDFZałączniki do zarządzenia nr 0050.495.2022 z 03 marca 2022 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2021 rok (1).pdf (3,01MB)

  PDFZarządzenie nr 0050.511.2022 z 31 marca 2022 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego.pdf (3,11MB)

  PDFUchwała Nr 4200.VII.58.2022 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Krzepic sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf (80,85KB)

  PDFbilans-laczny-jednostek-2021.pdf (89,04KB)

  PDFbilans-skonsolidowany-gminy-za-2021.pdf (150,84KB)

  PDFbilans-z-wyk-onania-budzetu-gminy-za-2021.pdf (142,02KB)

  PDFlaczna-informacja-dodatkowa-za-2021.pdf (218,69KB)

  PDFlaczne-zestawienie-zmian-funduszu-2021.pdf (128,61KB)

  PDFlaczny-rachunek-zyskow-i-strat-2021.pdf (85,30KB)

  PDFbilans-jednostki-budzetowej-urzad-miejski-w-krzepicach.PDF (58,57KB)

  PDFinformacja-dodatkowa-urzad-miejski-w-krzepicach.pdf (167,65KB)

  PDFrachunek-zyskow-i-strat-jednostki-budzetowej-urzad-miejski-w-krzepicach.PDF (31,91KB)

  PDFzestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-urzad-miejski-w-krzepicach.PDF (28,11KB)

  PDFUchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok.pdf (214,21KB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2021 rok

  PDFWniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krzepic za 2021 rok.pdf (184,80KB)

  PDFUchwała Nr 4200.VII.97.2022 RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krzepic za 2021 rok.pdf.pdf (76,83KB)

  PDFUchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2021 rok.pdf (215,40KB)

 6. 6. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 7. 7. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 8. 8. Zamknięcie obrad.