Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 39.2022

Obrady rozpoczęto 2022-05-11 o godz. 15:01:17, a zakończono o godz. 17:53:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Mariusz Droś
 8. Czesława Dudek
 9. Marian Rutkowski
 10. Alicja Chęcińska
 11. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:01:00)

2. Wystąpienie zaproszonych gości (15:02:00)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:02:00)

Głosowanie wniosku Radnego Romana Kudelskiego: zmniejszyć środki dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sztandaru na 3.000 zł (w projekcie uchwały jest 10.000zł) (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(5):
  Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

Nastąpiła zmiana quorum (15:18:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.303.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (15:20:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.304.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (15:26:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.305.2022 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (15:35:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.306.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (15:36:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.307.2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Bogdan Napieraj, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15:42:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.308.2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Droś, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (15:50:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.309.2022 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (15:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Bogdan Napieraj, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (15:54:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.310.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Dolnej i Muznerowskiego w mieście Krzepice (16:01:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.311.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Dolnej i Muznerowskiego w mieście Krzepice (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice (16:06:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.312.2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (16:09:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.313.2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice, a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (16:14:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.314.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice, a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Napieraj, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach (16:19:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 39.315.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka
 • PRZECIW (2):
  Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(6):
  Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

16. Sprawozdania, informacje: (16:35:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 marca 2022 roku do 11 maja 2022 r. (16:35:00)

b. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 r. (17:23:00)

17. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia (17:30:00)

18. Zamknięcie obrad. (17:53:00)