Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 36.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 grudnia 2021 roku na godz. 9.00

Termin: 29.12.2021, g. 09:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku
 3. PDFUchwała Nr 36.279.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf
  3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 r.
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

   PDFUchwała Nr 36.280.2021 w sprawie budżetu gminy na 2022 r..pdf

  2. b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
  4. d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. e. Głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu gminy na 2022 r.
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030
  1. a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFUchwała Nr 36.281.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf

  2. b. głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

  PDFUchwała Nr 36.282.2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf

 6. 6. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 16 grudnia do 29 grudnia 2021 roku.
 7. 7. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia z zachowaniem reżimu sanitarnego
 8. 8. Zamknięcie obrad.