Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kart informacyjnych

Karty typu A
wnioski o wydanie decyzji
wnioski o udzielanie wskazań lokalizacyjnych
wnioski o ustalenie programu dostosowawczego


Karty typu B
decyzje i postanowienia
wskazania lokalizacyjne


Karty typu C
projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
analizy porealizacyjne
przeglądy ekologiczne
raporty o bezpieczeństwie
dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów


Karty typu F
prognozy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
opracowania ekofizjograficzne
rejestry substancji niebezpiecznych
wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
rejestr poważnych awarii


Karty typu G
wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I
inne dokumenty

Wyszukiwanie kart w Wykazie
 


 
 

informację wytworzył(a): Burmistrz Krzepic
za treść odpowiada: Ewa Ślusarczyk
data wytworzenia: 16.01.2009 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    16-01-2009 11:04
    przez: Ewa Ślusarczyk
  • zmodyfikowano:
    16-09-2013 10:05
    przez: Ewa Ślusarczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl