Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 roku, poz. 647) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krzepicach uchwał:
1.Nr II/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren miasta Krzepice – Krzepice „Stare Miasto”.
2.Nr II/19/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren miasta Krzepice – Krzepice „Kuźniczka”.
3.Nr II/20/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren miasta Krzepice – Krzepice „Kuków”.
4.Nr II/21/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Dankowice
5.Nr II/22/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa  Starokrzepice.
6.Nr II/23/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Lutrowskie.
7.Nr II/24/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa  Podłęże Królewskie.
8.Nr II/25/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Zajączki Pierwsze .
9.Nr II/26/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa  Zajączki Drugie.
10.Nr II/27/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa  Stanki.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13, w terminie do dnia 06 lutego 2013 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz
Krystian Kotynia

 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Chęcińska
Data wytworzenia: 2013-01-02
Metryczka
  • opublikowano:
    02-01-2013 14:13
    przez: Ewa Ślusarczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl