Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach ogłosiła zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu stołówki

WIZJA LOKALNA

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy obejrzeli stołówkę, której remontu dotyczy niniejsze zapytanie. Oferty Wykonawców, którzy tego nie wykonają zostaną odrzucone.


Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 2 i przesłać pocztą, lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach, ul. Oleska 250, 42-161 Starokrzepice do dnia 04.10.2021 r., do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu stołówki w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 250” - nie otwierać przed 04.10.2021 r., godz. 12.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2021 r., o godz. 12.30, w pok. nr 1 w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach.


Szczegóły oraz dokumenty dostępne pod adresem:

https://zsstarokrzepice.szkolnastrona.pl/bip/p,11,zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-remontu-stolowki