Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy

Na 2022 rok

PDFUchwała Nr 36.280.2021 w sprawie budżetu gminy na 2022 r..pdf

Informujemy, że w dniu 11 maja 2020 roku weszły w życie uchwały Nr 17.135.2020 i 17.136.2020 podjęte przez Radę Miejską w Krzepicach w dniu 5.05.2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu zapłaty tego podatku.

Uchwały te zostały podjęte w kontekście trwającej epidemii  COVID -19 w ślad za przepisami wprowadzonej Traczy Antykryzysowej.

Poniżej przedstawiamy treść powyższych uchwał:

PDFUchwała Nr 17.135.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 17.136.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Gminy Krzepice łączne

PDFBilans łączny jednostek 2021.pdf
PDFBilans skonsolidowany Gminy za 2021.pdf
PDFBilans z wyk onania budzetu gminy za 2021.pdf
PDFŁączna Informacja dodatkowa za 2021.pdf
PDFŁączne Zestawienie zmian funduszu 2021.pdf
PDFŁączny Rachunek Zysków i Strat 2021.pdf
 

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Urzędu Miejskiego  w Krzepicach

PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach.PDF
PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski w Krzepicach.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach.PDF
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Krzepicach.PDF
 

Na 2021 rok

PDFBudżet Gminy na 2021 - układ graficzny.pdf

PDFUchwała Nr 23.190.2020 w sprawie budżetu gminy na 2021 r..pdf

Sprawozdanie finansowe za 2020rok Gminy Krzepice łączne

PDFRachunek zysków i strat łączny za 2020 rok.pdf
PDFZestawienie zmian funduszu łącznie za 2020 rok.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf
PDFBilans jednostek za 2020 rok.pdf
PDFBilans skonsolidowany za 2020 rok.pdf
PDFINFORMACJA - KOREKTA.pdf
 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Urzędu Miejskiego  w Krzepicach

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski za 2020r..pdf
PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski za 2020r..pdf
PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski za 2020r..pdf
PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Miejski za 2020r..pdf

PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski za 2020r. (korekta).pdf
 

Na 2020 rok

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta i Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 14.111.2019 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.pdf
 

PDFWydatki bieżące szkół i przedszkoli, a subwencja i liczba uczniów w latach 2013-2017.pdf
PDFWydatki bieżące szkół, a subwencja i liczba uczniów w latach 2013-2017.pdf
PDFŹródła finansowania zadań z zakresu oświaty w latach 2013-2017.pdf

Sprawozdanie finansowe Gminy Krzepice za 2019 rok

PDFŁączny rachunek zysków i strat za 2019 rok.pdf
PDFBilans łączny jednostek budzetowych i zakłądu budżetoweo za 2019 r..pdf
PDFZestawienie zmian funduszu za 2019 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa Gmina Krzepice.2019 druk.pdf
PDFBilans skonsolidowany Gminy Krzepice za 2019 r. .pdf
PDFBilans z wykonania budzetu gminy Krzepice za 2019 rok.pdf
 

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Krzepicach za 2019 rok

PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Miejski za 2019r..PDF
PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski za 2019r..PDF
PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski za 2019r..PDF
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski za 2019r..PDF

 

 

 

 

Na 2019 r.

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta i Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 3.018.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFBudżet Gminy Krzepice na 2019 rok w ujęciu opisowym i graficznym.pdf


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

PDFBilans łaczny jedn. budż. i zakł. budż. 2018.pdf
PDFBIlans skonsolidowany 2018.pdf
PDFBilans wykonanie budżetu 2018.pdf
PDFInformacja dodatkowa Gmina Krzepice.BES.BES.pdf
PDFRachunek zyskow i strat 2018.pdf
PDFZestawienie zmian funduszu 2018.pdf
 

Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urząd Miejski w Krzepicach za 2018 rok

PDFbilans jedn. budżt. Urząd Miejski za 2018.pdf
PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski za 2018 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski za 2018.pdf
PDFZestawienie zmian funduszu Urząd Miejski za 2018 .pdf
 

 

Na 2018 r.

PDFZałożenia do budżetu Gminy Krzepice na 2018 r..pdf

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 32.302.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.pdf

Na 2017 r.

PDFUchwała z 31 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok.pdf
PDFUchwała z 31 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągnietych zobowiązań.pdf
PDFUchwała nr 24.224.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017.PDF
PDFUchwała nr 25.233.2017 z 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. budżetu gminy na 2017 rok.pdf
 

Na 2016 r.

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu na 2016 r.pdf
 

PDFUchwała Nr 14.135.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.PDF
 

 Na 2015 r.

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzepice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.pdf

Uchwała Nr 3.028.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku  w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

 

Na 2014 r.

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzepice.pdf

Uchwała Nr 41.312.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.pdf

 

Na 2013 r.
 

PDFOpinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Krzepice.pdf

PDFOpinia RiO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu..pdf

Uchwała Nr 28.211.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013.pdf

Na 2012 r.

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu .pdf

Uchwała Nr 19.130.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.pdf

Na 2011 r.
 

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzepice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.770.767 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Krzepice.pdf
 

 Uchwała nr 21 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.pdf

Nr 0050.034.2011 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2010.pdf

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 01.03.2011