Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 29.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 06 lipca 2021 roku na godz. 15.00

Termin: 06.07.2021, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad
 2. 2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania
 3. 3. Wystąpienie zaproszonych gości
 4. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji

  PDFUchwała Nr 29.....2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf

  PDFUchwała Nr 29.....2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania.pdf

  PDFUchwała Nr 29.....2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku

  PDFUchwała Nr 29.229.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf

 6. PDFUchwała Nr 29.229.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku - poprawiona.pdf

 7. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52 garaży w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową

  PDFUchwała Nr 29.230.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.pdf

 8. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

  PDFUchwała Nr 29.231.2021 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

 9. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy

  PDFUchwała Nr 29.232.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf

 10. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 29.233.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

 11. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku

  PDFUchwała Nr 29.234.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku.pdf

 12. 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice

  PDFUchwała Nr 29.235.2021 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf

 13. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

  PDFUchwała Nr 29.236.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdf

 14. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 29.237.2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.pdf

 15. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 29.238.2021 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf

 16. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Gminną Radę Seniorów w Krzepicach i Krzepickie Towarzystwo Regionalne

  PDFUchwała Nr 29.239.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Gminną Radę Seniorów w Krzepicach i Krzepickie Towarzystwo Regionalne.pdf

 17. 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków zawartych w piśmie z dnia 11.05.2021 r.

  PDFUchwała Nr 29.240.2021 w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków zawartych w piśmie z dnia 11.05.2021 r..pdf

 18. 17. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 01 czerwca do 06 lipca 2021 roku
 19. 18. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia z zachowaniem reżimu sanitarnego
 20. 19. Zamknięcie sesji.