Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 30.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 14 lipca 2021 roku na godz. 9.00

Termin: 14.07.2021, g. 09:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania

  PDFRaport o stanie Gminy Krzepice za 2020 r..pdf

  PDFINFORMACJA o debacie nad raportem o stanie Gminy Krzepice za 2020 r..pdf

  PDFUchwała Nr 30.241.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok

  PDFZarządzenie nr 0050.343.2021 z 02 marca 2021 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2020 rok..pdf

  PDFZałączniki do sprawozdania.pdf

  PDFZarządzenie nr 0050.356.2021 z 30 marca 2021 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego.pdf

  PDFUchwała Nr 4200.VII.57.2021 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Krzepic sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf

  PDFbilans-jednostek-za-2020-rok.pdf

  PDFbilans-skonsolidowany-za-2020-rok.pdf

  PDFbilans-z-wykonania-budzetu-za-2020-rok.pdf

  PDFinformacja-korekta.pdf

  PDFrachunek-zyskow-i-strat-laczny-za-2020-rok.pdf

  PDFzestawienie-zmian-funduszu-lacznie-za-2020-rok.pdf

  PDFUchwała Nr 30.242.2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2020 rok

  PDFUchwała Nr 4200.VII.97.2021 RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krzepic za 2020 rok.pdf

  PDFUchwała Nr 30.243.2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2020 rok.pdf

 6. 6. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 7 lipca do 14 lipca 2021 roku
 7. 7. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia z zachowaniem reżimu sanitarnego
 8. 8. Zamknięcie obrad.