Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.

 

PDFUchwała Nr 41.320.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 29.222.2013.pdf (25,85KB)

PDFUchwała Nr 41.319.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 25.192.2012.pdf (180,62KB)

PDFUchwała Nr 41.318.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiazku trybu przetargowego.pdf (42,54KB)

PDFUchwała Nr 41.317.2013 CZĘŚĆ 1 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie programu usuwania azbestu.pdf (1,61MB)PDFUchwała Nr 41.317.2013 CZĘŚĆ 2 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie programu usuwania azbestu.pdf (1,16MB)PDFZałączniki do Uchwału Nr 41.317.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu.pdf (1,86MB)

PDFUchwała Nr 41.316.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.293.2013.pdf (22,74KB)

PDFUchwała Nr 41.315.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (133,11KB)

PDFUchwała Nr 41.314.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w rodzinie na 2014 rok.pdf (107,68KB)

PDFUchwała Nr 41.313.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzepice na lata 2014-2019.pdf (375,01KB)

PDFUchwała Nr 41.312.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.pdf (461,04KB)

PDFUchwała Nr 41.311.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 roku.pdf (61,20KB)

PDFUchwała Nr 41.310.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 09.048.2011 dot. zaciagnięcia pożyczki.pdf (29,90KB)

PDFUchwała Nr 41.309.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień podatku od środków transportowych.pdf (21,75KB)

PDFUchwała Nr 41.308.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (31,64KB)

PDFUchwała Nr 40.307.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krzepice.pdf (33,42KB)

PDFUchwała Nr 40.306.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krzepice.pdf (45,39KB)

PDFUchwała Nr 40.305.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych należących do gminy Krzepice.pdf (94,83KB)

PDFUchwała Nr 40.304.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krzepice w drodze darowizny udziałów we współwłasności nieruchomości.pdf (46,86KB)

PDFUchwała Nr 40.303.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do gospodarki niskoemisyjnej w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna.pdf (38,08KB)

PDFUchwała Nr 40.302.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf (40,63KB)

PDFUchwała Nr 40.301.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 28.212.2012.pdf (299,85KB)

PDFUchwała Nr 40.300.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie poboru zobowiazania pieniężnego, podatku w drodze inkasa.pdf (48,94KB)

PDFUchwała Nr 40.299.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.pdf (21,00KB)

PDFUchwała Nr 40.298.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok.pdf (73,54KB)

PDFUchwała Nr 40.297.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.pdf (45,64KB)

PDFUchwała Nr 39.296.2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie.pdf (32,25KB)

PDFUchwała Nr 39.295.2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie.pdf (26,21KB)

PDFUchwała Nr 38.294.2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 36.284.2013.pdf (19,99KB)

PDFUchwała Nr 38.293.2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf (202,33KB)

PDFUchwała Nr 38.292.2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 GBP w Krzepicach.pdf (43,58KB)

 PDFUchwała Nr 38.291.2013 z dnia 26 wrzesnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 28.212.2012 Rady Miejskiej.pdf (240,88KB)

PDFUchwała Nr 38.290.2013 z dnia 26.09.2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013r.pdf (58,67KB) 

PDFUchwała Nr 37.289.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Krzepice.pdf (17,94KB)

 PDFUchwała Nr 37.288.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 roku.pdf (69,69KB)

PDFUchwała Nr 37.287.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 roku.pdf (21,97KB)

PDFUchwała Nr 37.286.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 roku.pdf (29,61KB)

PDFUchwała Nr 36.285.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań gminy Krzepice.pdf (1,37MB)

PDFUchwała Nr 36.284.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zamiaru i przyczynach połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf (69,83KB) 

PDFUchwała Nr 36.283.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.pdf (25,82KB)

PDFUchwała Nr 36.282.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 roku.pdf (40,70KB)

PDFUchwała Nr 36.281.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr 35.269.2013.pdf (20,87KB)

PDFUchwała Nr 35.280.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (53,91KB)

PDFUchwała Nr 35.279.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 34.264.2013.pdf (26,69KB)

PDFUchwała Nr 35.278.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Kuźniczka.pdf (18,96KB)

PDFUchwała Nr 35.277.2013 z dnia 25 lipca 2013 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Zajączki Drugie.pdf (18,15KB)

PDFUchwała Nr 35.276.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 28.212.2012.pdf (324,61KB)

PDFUchwała Nr 35.275.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 28.213.2012 dotyczącej Problemów Alkoholowych.pdf (23,02KB)

PDFUchwała Nr 35.274.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 roku..pdf (31,95KB)

PDFUchwała Nr 35.273.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 roku.pdf (30,08KB)

PDFUchwała Nr 35.272.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (77,92KB)

PDFUchwała Nr 35.271.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (82,40KB)

PDFUchwała Nr 35.270.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej..pdf (18,54KB)

PDFUchwała Nr 35.269.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.pdf (27,23KB)

PDFUchwała Nr 34.268.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za rok 2012.pdf (16,40KB)

PDFUchwała Nr 34.267.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2012 rok.pdf (15,10KB)

PDFUchwała Nr 34.266.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach w Starokrzepicach ul. Oleska 250.pdf (27,34KB)

PDFUchwała Nr 34.265.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf (41,56KB)

PDFUchwała Nr 34.264.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Krzepice dla niepublicznych przedszkoli i szkół.pdf (180,07KB)

PDFUchwała Nr 34.263.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Drugich.pdf (18,41KB)

PDFUchwała Nr 34.262.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Pierwszych.pdf (18,76KB)

PDFUchwała Nr 34.261.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach.pdf (18,32KB)

PDFUchwała Nr 34.260.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 28.212.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KRZEPICE na lata 2013-2019.pdf (250,68KB)

PDFUchwała Nr 34.259.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku.pdf (29,83KB)

PDFUchwała Nr 34.258.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku.pdf (21,49KB)

PDFUchwała Nr 34.257.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku.pdf (21,83KB)

PDFUchwała Nr 34.256.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku.pdf (23,30KB)

PDFUchwała Nr 34.255.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku.pdf (27,92KB)

PDFUchwała Nr 34.254.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2012.pdf (306,39KB)

PDFUchwała Nr 34.253.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2012.pdf (751,96KB)

PDFUchwała Nr 33.252.2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 31.248.2013 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2013 r..pdf (21,36KB) 

PDFUchwała Nr 33.251.2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14.097.2011 Rady Miejskiej z dnia 4 października 2011 r..pdf (18,85KB)

PDFUchwała Nr 33.250.2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.pdf (77,51KB)

PDFUchwała Nr 32.249.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (185,79KB)

PDFUchwała Nr 31.248.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2013 roku.pdf (44,92KB)

PDFUchwała Nr 31.247.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia intencji likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach w Dankowicach w drodze zmiany statutu Biblioteki.pdf (51,04KB)

PDFUchwała Nr 31.246.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2013 roku.pdf (123,56KB)

PDFUchwała Nr 31.245.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.pdf (18,57KB)

PDFUchwała Nr 31.244.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.pdf (26,62KB)

PDFUchwała Nr 31.243.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmianyu uchwały Nr 28.212.2012 RM w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2013-2019.pdf (354,51KB)

PDFUchwała Nr 31.242.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 roku.pdf (67,51KB)

PDFUchwała Nr 31.241.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 roku.pdf (24,87KB)

PDFUchwała Nr 31.240.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 roku.pdf (23,11KB)

PDFUchwała Nr 31.239.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie-dot.nieczystości ciekłych.pdf (61,04KB)

PDFUchwała Nr 31.238.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (213,68KB)

PDFUchwała Nr 31.237.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice.pdf (132,95KB)

PDFUchwała Nr 31.236.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (31,52KB)

PDFUchwała Nr 31.235.2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf (36,28KB)

 PDFUchwała Nr 31.234.2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Dankowicach Drugich.pdf (98,18KB)

PDFUchwała Nr 30.233.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 28.212.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KRZEPICE na lata 2013-2019.pdf (161,85KB)

PDFUchwała Nr 30.232.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku.pdf (53,33KB)

PDFUchwała Nr 30.231.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.pdf (18,34KB)

PDFUchwała Nr 30.230.2013 z dnia 28 lutego 2013 w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf (17,67KB)

PDFUchwała Nr 29.229.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2013r.pdf (17,60KB)

PDFUchwała Nr 29.228.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013r.pdf (40,39KB)

PDFUchwała Nr 29.227.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2013.pdf (123,23KB)

PDFUchwała Nr 29.226.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013r.pdf (60,25KB)

PDFUchwała Nr 29.225.2013r z dnia 31.01.2013r w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach.pdf (50,78KB)

PDFUchwała Nr 29.224.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (454,41KB)

PDFUchwała Nr 29.223.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie zmian Statutu Gminy Krzepice.pdf (117,66KB)

PDFUchwała Nr 29.222.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (57,47KB)

PDFUchwała Nr 29.221.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2013r.pdf (17,26KB)

PDFUchwała Nr 29.220.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2013r.pdf (20,88KB)

PDFUchwała Nr 29.219.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzepice w 2013r.pdf (19,51KB)

PDFUchwała Nr 29.218.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzepice w 2013r.pdf (18,11KB)

PDFUchwała nr 29.217.2013 z dnia 31.01.2013r w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.pdf (57,50KB)

nowa podstrona, dodana 2013-02-04
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2013-02-04