Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2012

 

 

 

PDFUchwała Nr 28.216.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia.pdf

PDFUchwała Nr 28.215.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24.181.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20.09.2012 r..pdf

PDFUchwała Nr 28.214.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.pdf

 PDFUchwała Nr 28.213.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie gminnego programu PiRPAiPwR na rok 2013.pdf

PDFUchwała Nr 28.212.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2013-2019.pdf

PDFUchwała Nr 28.211.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013.pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  dnia 28 stycznia 2013 poz. 893

PDFUchwała Nr 28.210.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012 r..pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  dnia 9 stycznia 2013 poz.247

PDFUchwała Nr 27.209.2012 a dnia 10.12.2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 26.205.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29.11.2012 r..pdf

PDFUchwała Nr 26.208.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr 26.207.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr 26.206.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.pdf

PDFUchwała Nr 26.205.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnej Wsi Dankowice Szkoły Podstawowej w Dankowicach Drugich.pdf

PDFUchwała Nr 26.204.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wyrażenia intencji likwidacji Filii Bibl. Nr 2 Gm.Biblioteki Publ. w Krzepicach w Starokrzepicach, ul. Oleska 250, w drodze zm. statutu Bibl..pdf

PDFUchwała Nr 26.203.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf

PDFUchwała Nr 26.202.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 26.201.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiazywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

PDFUchwała Nr 26.200.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19.131.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2012-2019 .pdf

PDFUchwała Nr 26.199.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 26.198.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzepice w 2012 r..pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  dnia 6 grudnia 2012 poz 5444-

PDFUchwała Nr 26.197.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012 r..pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 6 grudnia 2012 poz 5443-

PDFUchwała Nr 26.196.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012 r..pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 6 grudnia 2012 poz 5442-

PDFUchwała Nr 26.195.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012 r..pdfUWAGA  Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 6 grudnia 2012 poz 5441-

PDFUchwała Nr 26.194.2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf

PDFUchwała nr 25.193.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.pdfUwaga Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 12 grudnia 2012 poz 5698-

PDFUchwała nr 25.192.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 12 grudnia 2012 poz 5697-

PDFUchwała nr 25.191.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała nr 25.190.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała nr 25.189.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy w 2012r.pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 8 listopada  2012 poz. 4514  -

PDFUchwała nr 25.188.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie poboru łącznego zobow. pienięż, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nier. w drodze inkasa i ustalenia wynagr. dla inkasentów w 2013r.pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 8 listopada  2012 poz. 4513  -

 PDFUchwała nr 25.187.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych.pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 8 listopada  2012 poz. 4512  -

 PDFUchwała nr 25.186.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 8 listopada  2012 poz. 4511  -

 PDFUchwała nr 25.185.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie zmiany uchwały nr 19.131.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2012 - 2019.pdf

PDFUchwała nr 25.184.2012. z dnia 30.10.2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012r.pdfUWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 8 listopada  2012 poz. 4510  -

PDFUchwała nr 24.183.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 21.154.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania zmian Statutu.pdf

PDFUchwała nr 24.182.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie przyznanych przez Gminę Krzepice nagród i wyróżnień dla osób fiz. za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne osiągn. w dział. sportowej.pdf UWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 listopada  2012 poz. 4407  -

PDFUchwała nr 24.181.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie przyjęcia Progr. Współ. Gminy Krzepice z organ. pozarząd. oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.pdf

PDFUchwała nr 24.180.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie określenia przystanków kom. oraz warunków korzystania z przystanków kom, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice.pdf  UWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 listopada  2012 poz. 4406  -

PDFUchwała nr 24.179.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku komunalnym, położonym w Krzepicach przy ul. Solnej 6a.pdf

PDFUchwała nr 24.178.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.pdf UWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 listopada  2012 poz. 4405  -

PDFUchwała nr 24.177.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 24.176.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 24.175.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 24.174.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie zaciągania kredytu na wykonanie przebudowy ul. Przemysłowej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 24.173.2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie zaciągania kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Jasnej i Słonecznej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 23.172.2012 z dnia 27.06.2012r w sprawie zmiany uchwały nr 19.131.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2012 - 2019.pdf

PDFUchwała nr 23.171.2012 z dnia 27.06.2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012r.pdf  UWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 30 października  2012 poz. 4296  -

PDFUchwała nr 23.170.2012 z dnia 27.06.2012r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2011.pdf

PDFUchwała nr 23.169.2012 z dnia 27.06.2012r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr 23.168.2012 z dnia 27.06.2012r w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr 23.167.2012 z dnia 27.06.2012r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdań za 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr 23.166.2012 z dnia 27.06.2012r w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na niewłaściwą działalność Miesjko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFUchwała nr 22.165.2012 z dnia 8.05.2012r w.s zmiany uchwały nr XXXIV.345.2005 RM w Krzepicach z dnia 28.11.2005r.pdf 

PDFUchwała nr 22.164.2012 z dnia 8.05.2012r w spawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzepice i oodstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf

PDFUchwała nr 22.163.2012 z nia 8.05.2012r w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 22.162.2012 z dnia 8.05.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

 PDFUchwała nr 22.161.2012 z dnia 8.05.2012r w sprawie zmiany uchwały nr 09.054.2011 RM w Krzepicach z dn. 27.04.2011r w spr. Wielolet. progr. gospodar. mieszk. zasobem Gminy Krzepice na lata 2010-2015.pdf  -UWAGA  Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 13 czerwca 2012 poz. 2396  -

PDFUchwała nr 22.160.2012 z dnia 8.05.2012r w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf   - UWAGA Ogłoszono w Dziennku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 13 czerwca 2012 poz. 2395  -

PDFUchwała nr 22.159.2012 z dnia 8.05.2012r w sprawie zmiany uchwały nr 19.131.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2012-2019.pdf

PDFUchwała nr 22.158.2012 z dnia 8.05.2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2012r.pdf

PDFUchwała nr 22.157.2012 z dnia 8.05.2012r w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.pdf

PDFUchwała nr 22.156.2012 z dnia 8.05.2012r w sprawie zmiany uchwały nr 21.144.2012 z dnia 21.03.2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012r.pdf UWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 30 października  2012 poz. 4295  -

 PDFUchwała nr 22.155.2012 z dnia 08.05.2012r w sprawie ucwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 21.154.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji do opracowania zmian Statutu.pdf

PDFUchwała Nr 21.153.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planó pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2012.pdf

PDFUchwała Nr 21.152.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr 21.151.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Miejskiej w Krzepicach odnośnie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec Telewizji Trwam.pdf

PDFUchwała Nr 21.150.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr 21.149.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 21.148.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przekazania nier. kom. poł. w Krzepicach w nieodpłatne użytkowanie na czas nieozn.na rzecz GOK w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 21.147.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przekazania nier. kom. połozonej w Krzepicach w nieodpłatne użyt. na czas nieoznaczony na rzecz Gminnej Biblioteki Publ. w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 21.146.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała Nr 21.145.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 19.131.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2012-2019.pdf 

 PDFUchwała Nr 21.144.2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012 roku.pdf UWAGA Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 30 października  2012 poz. 4294  -

PDFUchwała Nr 21.143.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwą działalność Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej.pdf 

PDFUchwała nr 20.142.2012 z 31.01.2012r w sprawie wystąpienia Woj. Śl. o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Krzepice nier. poł. w Krzepicach, zabudowanej budynkiem Przedszkola Sam. w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 20.141.2012 z 31.01.2012r w sprawie zaciągnięcia kredytu na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach - Etap II zadanie 2.pdf

PDFUchwała nr 20.140.2012 z 31.01.2012r w sprawie zaciągnięcia kredytu na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Starokrzepice.pdf

PDFUchwała nr 20.139.2012 z dnia 31.01.2012r w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzepice w 2012r.pdf

PDFUchwała nr 20.138.2012 z 31.01.2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku.pdf

PDFUchwała nr 20.137.2012 z 31.01.2012r w sprawie zmiany uchwały nr 19.131.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2012-2019.pdf

PDFUchwała nr 20.136.2012 z 31.01.2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012 roku.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2012-02-06