Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących


 


GKR.670.003.2021

Krzepice, 8 marca 2021

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Krzepic

o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących

 

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 219 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działek o nr ewidencyjnym 2598, 2599/1, 2599/2, 2600, 2601/1, 2601/2, 2602 obręb Krzepice,  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

Uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej  lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), w terminie do dnia 31.03.2021 roku.

Pisma należy kierować na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

PDFWniosek.PDF (4,15MB)

PDFWezwanie do uzupełnienia.PDF (181,54KB)
 

PDFKoncepcja Batorex.pdf (22,72MB)
PDFLO-0540_do_31-07-2021.pdf (220,88KB)
PDFOświadczenie.pdf (355,69KB)
PDFKoncepcja Batorex.pdf (24,34MB)
PDFBatorex-załącznik1.pdf (6,24MB)

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice jest Burmistrz Krzepic.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail:  .

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego oraz jego archiwizacji.

6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.