Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA ROLNA W KRZEPICACH

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krzepicach, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 3120, obręb ewid. Krzepice.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 w drodze publicznej licytacji, w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice. Przetargiem objęto sprzedaż następującej nieruchomości:

  • Nieruchomość gruntowa położona w Krzepicach, oznaczona w ewid. gruntów jako działka 3120, obręb ewid. Krzepice, o powierzchni 0,3466 ha, stanowiąca własność Gminy Krzepice, opisana w KW Nr CZ2C/00033601/2, prowadzona przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

Nieruchomość usytuowana na granicy z gminą Opatów. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania położona jest na terenie przeznaczonym na cele rolnicze. Jest niezagospodarowana, nieużytkowana rolniczo, miejscami porośnięta samosiejkami drzew. Gleby należą do klasy bonitacyjnej V i VI.

Działka ma kształt trójkąta. Dłuższym bokiem przylega do drogi krajowej nr 43. Krótszym bokiem przylega do nieurządzonej drogi gruntowej. Otoczenie stanowią grunty rolne.

 

Cena wywoławcza : 27 000,00 złotych

Wadium wynosi: 800,00 złotych

 

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami – brak wpisów w księdze wieczystej.

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, do dnia 25 stycznia 2020 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wnieść przelewem na konto „ BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002”

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej netto i wynosi 500,00 zł.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wysłał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora  przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.     

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pod numerem telefonu 34/3999-165.

                                                                                                                               

                                                                                                                                Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                Krystian Kotynia

 

MAPY Z LOKALIZACJĄ DZIAŁKI

2.jpeg

Bez tytułu.jpeg