Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 22.2020

Obrady rozpoczęto 2020-12-07 o godz. 08:02:54, a zakończono o godz. 09:50:22 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Droś
 9. Damian Pilarz
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (08:02:00)


2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028 (08:05:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 22.179.2020 (08:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński


3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (08:16:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 22.180.2020 (08:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Roman Kudelski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński


4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 roku (08:21:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 22.181.2020 (08:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński


5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2021 (08:25:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 22.182.2020 (08:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński


6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2021 roku (08:26:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 22.183.2020 (08:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(5):
  Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (08:31:00)

Głosowanie nad wnioskiem Pana Damiana Pilarza o odłożenie podjęcia uchwały do czasu weryfikacji zadeklarowanej przez mieszkańców liczby osób zamieszkałych (09:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Czesława Dudek
 • PRZECIW (6):
  Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Mariusz Droś, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński

Głosowanie nad uchwałą nr 22.184.2020 (09:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska
 • PRZECIW (2):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Roman Kudelski, Czesława Dudek, Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice (09:04:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 22.185.2020 (09:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński


9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (09:08:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 22.186.2020 (09:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu (09:10:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 22.187.2020 (09:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński


11. Sprawozdania, informacje: (09:14:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 15 października do 7 grudnia 2020 roku. (09:14:00)

       b. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników (09:46:00)


12. Zamknięcie obrad. (09:50:00)


Zakończono sesję (09:50:22)