Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 19.2020

Obrady rozpoczęto 2020-09-08 o godz. 15:01:48, a zakończono o godz. 17:09:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:01:00)


2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r. (15:03:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:06:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz

Nastąpiła zmiana quorum (15:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie nad wnioskiem dot. działu 900 i działu 600 (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba

Głosowanie nad uchwałą nr 19.164.2020 (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 (16:07:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 19.165.2020 (16:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz


4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2020/2021 (16:24:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 19.166.2020 (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Droś, Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska


5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Aglomeracji Krzepice, obejmującej tereny położone w gminach Krzepice, Rudniki (16:27:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 19.167.2020 (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Damian Pilarz


6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownego wyboru Sołtysa Sołectwa Dankowice (16:29:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 19.168.2020 (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Mariusz Droś


7. Sprawozdania, informacje: (16:35:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 7 lipca do 8 września 2020 roku. (16:35:00)


8. Zamknięcie obrad. (17:09:00)


Zakończono sesję (17:09:29)