Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Nadrzecznej

Krzepice, 25 sierpnia 2020 roku

GKR.6733.008.2020

                                                                                    

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 52 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że na wniosek Pełnomocnika Agnieszki Pałuszki PPHU ,,SANGAZ” Waldemar Pacud  reprezentującej Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicach: Powstańców Śląskich i Nadrzecznej przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewide. 1119/2, 1196, 1153/2 obręb Kuźniczka i 180/1, 179/5, 179/3, 178/1, 177/3, 174/1, 173/4 obręb Lutrowskie.

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. nr 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 34399 91 66, można się zapoznać  z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia