Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, 6 lipca 2020 roku

GKR.6733.007.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 52 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się,  że na wniosek Pełnomocnika Agnieszki Pałuszki PPHU ,,SANGAZ” Waldemar Pacud,  reprezentującej Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicy: Rynek im. Powstańców 1863, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewide. 1461, 1297, 1460, 1493, 1594/1 obręb Krzepice.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. nr 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 34 399 91 66, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Metryczka
 • wytworzono:
  30-07-2020
  przez: Krzysztof Gadomski
 • opublikowano:
  30-07-2020 11:16
  przez: Krzysztof Gadomski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 280
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl