Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 18.2020

Obrady rozpoczęto 2020-07-07 o godz. 15:03:58, a zakończono o godz. 17:49:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:03:00)


2. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania (15:05:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.155.2020 (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Marian Rutkowski


3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok (15:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:13:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 2. Damian Pilarz

Nastąpiła zmiana quorum (15:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.156.2020 (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Droś


4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2019 rok (15:28:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.157.2020 (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Droś


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku (15:38:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:44:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Mariusz Droś

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.158.2020 (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kudelski, Grzegorz Mońka


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028 (16:27:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.159.2020 (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Mariusz Droś


7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku (16:42:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.160.2020 (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kudelski, Grzegorz Mońka


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 14.113.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (16:47:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 161.2020 (16:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 13.109.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 209 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (16:55:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.162.2020 (16:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (16:58:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.163.2020 (17:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Mariusz Droś


11. Sprawozdania, informacje: (17:29:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 5 maja do 7 lipca 2020 roku (17:29:00)


12. Zamknięcie obrad. (17:49:00)


Zakończono sesję (17:49:32)