Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej remontu ulicy Polnej w Starokrzepicach na długości około 170 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2071S (ul. Oleska) – dz. nr 316 obręb Starokrzepice. Dokumentacja posłuży do:

 • zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kłobucku,

 • określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Remont ulicy ma polegać na przywróceniu walorów użytkowych zniszczonej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej o szerokości ok. 5,00 m.

Szczegóły dotyczące zakresu zamówienia, terminów oraz sposobu złożenia oferty, a także projekt umowy i formularz ofertowy znajdują się w poniższym załączniku

PDFzapytanie _polna _starokrz_skan.pdf

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka z otwarcia.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PDFinf_o_uniewa.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-07-2020
  przez: Waldemar Majchrzak
 • opublikowano:
  06-07-2020 12:05
  przez: Waldemar Majchrzak
 • zmodyfikowano:
  17-07-2020 11:14
  przez: Waldemar Majchrzak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 209
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl