Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.

Strona archiwalna

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej remontu ulicy Polnej w Starokrzepicach na długości około 170 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2071S (ul. Oleska) – dz. nr 316 obręb Starokrzepice. Dokumentacja posłuży do:

  • zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kłobucku,

  • określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Remont ulicy ma polegać na przywróceniu walorów użytkowych zniszczonej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej o szerokości ok. 5,00 m.

Szczegóły dotyczące zakresu zamówienia, terminów oraz sposobu złożenia oferty, a także projekt umowy i formularz ofertowy znajdują się w poniższym załączniku

PDFzapytanie _polna _starokrz_skan.pdf

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka z otwarcia.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PDFinf_o_uniewa.pdf