Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639144S, ul. Młyńska w Starokrzepicach.

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej remontu odcinka ulicy Młyńskiej w Starokrzepicach na długości około 130 m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2071S (ul. Oleska) do skrzyżowania z droga gminną nr 639146S (ul. Słoneczna) - dz. nr 1358 i fragment działki nr 1405 obręb Starokrzepice. Dokumentacja posłuży do:

 • zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kłobucku,

 • określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Remont ulicy ma polegać na przywróceniu walorów użytkowych zniszczonej nawierzchni tłuczniowej jezdni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej o szerokości około 4,00 m.

Zakres zamówienia, terminy i sposób złożenia oferty oraz projekt umowy i formularz ofertowy zawiera poniższy załącznik:

PDFzapytanie _mlynska_starokrzep_skan.pdf

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka z otw mlynska.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFinf_o_wyborze.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-07-2020
  przez: Waldemar Majchrzak
 • opublikowano:
  06-07-2020 11:28
  przez: Waldemar Majchrzak
 • zmodyfikowano:
  17-07-2020 11:19
  przez: Waldemar Majchrzak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 193
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl