Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." UNIEWAŻNIONE

Strona archiwalna

 

Gmina Krzepice zamierza zrealizować inwestycję pn. "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.". Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Planuje się, że jej realizacja trwać będzie 10 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane. Obecnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy http://bip.krzepice.pl/2039/440/przetarg-nieograniczony-pn-budowa-drog-gminnych-nr-639025s-ul-prusa-i-nr-639021s-ul-orzeszkowej-w-krzepicach.html (otwarcie ofert w dniu 17.06.2020 r.). W związku z tym poszukujemy osoby, która posiada stosowne uprawnienia i umiejętności do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Opis usługi, terminy, informacje dotyczące inwestycji i formularz ofertowy zawierają poniższe załączniki.

Treść zapytania wraz z załącznikami 1 i 2

PDFZapytanie_insp_orzesz_prusa_z_zal_1_2.pdf

Załącznik nr 3 do zapytania:

dokumentacja projektowa ZIPinsp_ninw_orzesz_prusa_zal_3_dok_proj.zip
STWiORB ZIPinsp_ninw_orzesz_prusa_zal_3_STWiORB.zip

Uwaga

Zamawiający zmienia treść punktu nr 6 zapytania - warunki udziału w postępowaniu. Punkt nr 6 otrzymuje brzmienie 

6. Warunki

Oferenci muszą spełnić następujące warunki:

  • należy posiadać właściwe uprawnienia budowlane dla zrealizowania usługi, Zamawiający oceni zakres uprawnień indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, przy uwzględnieniu przepisów będących podstawą ich nadania,

  • należy przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

  • wykazać nadzorowanie, w ciągu ostatnich pięciu lat, minimum jednej inwestycji, o wartości min. 200.000,00 zł brutto, polegającej na budowie lub przebudowie drogi, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, lub innych programów pomocowych podając dane inwestora, nazwę inwestycji, termin realizacji, źródło dofinansowania i przedstawiając referencje (referencje nie są wymagane, jeżeli składający ofertę wykonywał taką usługę dla Gminy Krzepice).

Notatka z otwarcia ofert:

PDFnot_z_otw_ofert_inw_orzesz_prusa.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania

PDFinfo_uniewaznienie.pdf