Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Link do dyskusji w aplikacji TEAMS:

DYSKUSJA

lub link do skopiowania i wklejenia do przeglądarki internetowej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A9da63ebb46514185b775933d673b80ab%40thread.tacv2/1591011508981?context=%7B%22Tid%22%3A%2244a4a735-7004-481d-9a9b-b812c2b69ffa%22%2C%22Oid%22%3A%22ed129943-cb4d-43fc-bc39-91f5fcaa9e5b%22%7D

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-06-2020
  przez: Krzysztof Gadomski
 • opublikowano:
  01-06-2020 13:47
  przez: Krzysztof Gadomski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 335
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl