Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu.

Strona archiwalna

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu dla niżej wymienionych zadań:

  1. Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Podłęże Królewskie.

  2. Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Dankowice Piaski.

  3. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych.

  4. Zagospodarowanie terenu przy parkingu w centrum miejscowości Starokrzepice.

Szczegóły zamówienia, wraz z formularzem oferty i projektem umowy, zawiera poniższy załącznik.

 

Skany dokumentów: PDFzapyt_inic_sol_z_zał.pdf
 

Formularz oferty w czytelniejszej wersji: PDFzapytanie_projekt _inicjatywa_sol__zał1.pdf
 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy w związku z realizacją zamówienia na 4 projekty zagospodarowania terenu gmina przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych, czy ich pozyskanie lezy po stronie wykonawcy?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią zapytania (pkt III. Opis Przedmiotu oraz zakres zamówienia.) zakup map należy do obowiązków wykonawcy.

 

Pytanie 2

Prosiłbym jeszcze o podanie numerów działek geodezyjnych na których przewidujecie Państwo lokalizację inwestycji.

Odpowiedź

Inwestycje są planowane na fragmentach niżej wymienionych działek:

  1. Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Podłęże Królewskie. - dz. nr 97 obręb Podłęże Królewskie

  2. Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Dankowice Piaski. - dz. nr 92 obręb Dankowice

  3. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych. - dz. nr 1665/1 i/lub 1664/3 i/lub 1665/2 obręb Zajączki I

  4. Zagospodarowanie terenu przy parkingu w centrum miejscowości Starokrzepice. - dz. nr 1139/18 i 1139/9 obręb Starokrzepice

 

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka_otwarcie _ofert.pdf
 

Informacja o unieważnieniu.

PDFinf_o_uniewaznieniu.pdf