Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia

BURMISTRZA KRZEPIC

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku,  poz. 256 ze zmianami) z a w i a d a m i a m , że w dniu 12 maja 2020 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z PE o średnicy 90 mm i 40 mm przy ulicach: Stasiewicza, Brzozowej i  Lipowej obejmujący działki o nr ewidencyjnych 2510, 3607/1, 2407, 3606, 2355/4, 3590, 3591 w obrębie Krzepice.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

   

 

 

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Metryczka
 • wytworzono:
  13-05-2020
  przez: Krzysztof Gadomski
 • opublikowano:
  13-05-2020 15:13
  przez: Krzysztof Gadomski
 • zmodyfikowano:
  13-05-2020 15:14
  przez: Krzysztof Gadomski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 307
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl