Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 17.2020

Obrady rozpoczęto 2020-05-05 o godz. 15:04:27, a zakończono o godz. 19:11:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie wniosku w sprawie zmiany porządku obrad, zmiana polega na zamianie punktów pkt. 18 jako pkt 19, a pkt 19 jako pkt  18 (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Czesława Dudek
 • PRZECIW (1):
  Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

Głosowanie całości porządku obrad po naniesioej zmianie  (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

Nastąpiła zmiana quorum (15:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz


2. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (15:23:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.135.2020 (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Mateusz Kluba


3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (15:24:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.136.2020 (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17.178.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej (15:28:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.137.2020 (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Tomasz Rakowski, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku (15:30:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.138.2020 (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Tomasz Rakowski, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028 (16:03:00)

Głosowanie nad Uchwałą 17.139.2020 (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Mariusz Droś


7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku (16:07:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.140.2020 (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Rakowski, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (16:10:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.141.2020 (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski


9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (16:14:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.142.2020 (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(6):
  Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński


10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (16:19:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.143.2020 (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Rakowski, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz


11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.128.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Krzepice (16:22:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.144.2020 (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak


12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność gminy Krzepice (16:25:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.145.2020 (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba


13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice a Gminą Przystajń (16:27:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.146.2020 (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Czesława Dudek


14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (16:45:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:46:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Damian Pilarz

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.147.2020 (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Rakowski, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16:53:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.148.2020 (16:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16:56:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.149.2020 (16:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Krzepice (16:59:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.150.2020 (17:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (17:03:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.151.2020 (17:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (5):
  Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (17:52:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.152.2020 (18:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Mariusz Droś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej (18:04:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.153.2020 (18:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Tęczowej w Krzepicach (18:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.154.2020 (18:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


22. Sprawozdania, informacje: (18:14:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 lutego do 5 maja 2020 roku (18:14:00)


23. Zamknięcie obrad. (19:11:00)


Zakończono sesję (19:11:19)