Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Starokrzepice 3” wraz z włączeniem do sieci SN i NN )...

Krzepice, 21 kwietnia 2020 roku

 

 

GKR.6733.003.2020

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

 

            Zgodnie z art. 52 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się,  że na wniosek Pełnomocnika tj. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ,,EL_LUX” mgr inż. Łukasz Trzepizur reprezentujący Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Starokrzepice 3” wraz z włączeniem do sieci SN(średniego napięcia)  i NN(niskiego napięcia) oraz demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transformatorowej S-088, przewidzianej  na działce o numerze ewidencyjnym 1139/18 obręb Starokrzepice.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. nr 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 34 399 91 66, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

K.G.