Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje projektów uchwał - zakończone

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 18 kwietnia 2020 r. rozpoczynają się ponowne konsultacje dotyczące:

- projektu uchwały z dn. 17.04.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

- projektu uchwały z dn. 17.04.2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

oraz konsultacje projektu:

- uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 18.04.2020 r. do 27.04.2020 r.

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Urzędzie Miejskim w Krzepicach ul. Częstochowska 13 w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.218.2020 Burmistrza Krzepic z dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

PDFOgłoszenie konsultacje.pdf
PDFZarządzenie.pdf
PDFprojekt uchwały z 17.04.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty.......pdf
PDFprojekt uchwały z 17.04.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ....pdf
PDFprojekt uchwały z 17.04.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf
 

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2020
  przez: Ewa Hibner
 • opublikowano:
  17-04-2020 11:33
  przez: Ewa Hibner
 • zmodyfikowano:
  30-04-2020 14:38
  przez: Ewa Hibner
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 758
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl