Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_Starokrzepice

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku,  poz. 256 ze zmianami) z a w i a d a m i a m , że w dniu 24 marca 2020 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu teleinformatycznego transmisji danych INT_99030_Starokrzepice, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 683, położonej w Starokrzepicach obręb Starokrzepice.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

   

 

 

 

Z up. Burmistrza

Mirosław Łukasik 

Zastępca Burmistrza

Metryczka
 • wytworzono:
  09-04-2020
  przez: Krzysztof Gadomski
 • opublikowano:
  09-04-2020 12:42
  przez: Krzysztof Gadomski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 399
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl