Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.

 

PDFUchwała nr 313 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 312 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr 302 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 2 grudnia 2009 r..pdf

PDFUchwała nr 311 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010..pdf

PDFUchwała nr 310 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie na rok 2010..pdf

PDFUchwała nr 309 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 rok.pdf

PDFUchwała nr 308 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.pdf

PDFUchwała nr 307 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2009 r..pdf

PDFUchwała Nr 306 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2009 r..pdf

PDFUchwała nr 305 z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2009 r..pdf

PDFUchwała nr 304 z dnia 2 grudnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 297 RM w Krzepicach z dnia 18.11.2009 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego.pdf

PDFUchwała nr 303 z dnia 2 grudnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 295 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 listopada 2009 r..pdf

 PDFUchwała nr 302 z dnia 2 grudnia 2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 301 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 300 z dnia 18 listopada 2009 w sprawie dopłaty w 2010 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf

PDFUchwała nr 299 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 298 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie uchwlenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf

PDFUchwała nr 297 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchom. w drodze inkasa i ustalenia wynagr. dla inkasentów w 2010 r.pdf

PDFUchwała nr 296 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010.pdf

PDFUchwała nr 295 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych.pdf

PDFUchwała nr 294 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.pdf

PDFUchwała nr 293 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 262 z dnia 30.06. 2009 r w spr. zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na termomodernizację budynku Przedszkola w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 292 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.pdf

PDFUchwała nr 291 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2009 r..pdf

PDFUchwała nr 290 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do realiacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 1.9, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf

 PDFUchwała nr 289 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddz. 9.1.2 Programu Oper. Kapitał Ludzki.pdf

PDFUchwała nr 288 z dnia 29 października 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 287 z dnia 29 października 2009 w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 286 z dnia 29 października 2009 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organ. pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dział. pożytku publicz. na r. 2010..pdf

PDFUchwała nr 285 z dnia 29 października 2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX-289-2005 w spr. regulaminu udzielenia pomocy mater. o charak. socjalnym dla uczniów zam. na terenie Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 284 z dnia 29 października 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2009 r..pdf

PDFUchwała nr 283 z dnia 29 października 2009 w sprawie skargi Pana Janusza Krawczyka.pdf

PDFUchwała nr 282 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie skargi Pana Zdzisława Wąsińskiego.pdf

PDFUchwała nr 281 z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Półn. E-region częstochowski...pdf

PDFUchwała nr 280 z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 279 z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 278 z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2009 r..pdf

PDFUchwała nr 277 z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 220 RM w Krzepicach w spr. zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środo.i gosp. wodnej.pdf

PDFUchwała nr 276 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Krzepicach..pdf

PDFUchwała nr 275 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice..pdf

PDFUchwała nr 274 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice..pdf

PDFUchwała nr 273 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 272 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 271 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 270 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 269 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice..pdf

PDFUchwała nr 268 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice..pdf

PDFUchwała nr 267 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, kultury.pdf

PDFUchwała nr 266 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzez likwidację Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku.pdf

PDFUchwała nr 265 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 118 RM w Krzepicach z dnia 5.12.2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr 264 z dnia 30 czerwca w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego..pdf

PDFUchwała nr 263 z dnia 30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki..pdf

PDFUchwała nr 262 z dnia 30 czerwca w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Krzepicach..pdf

PDFUchwała nr 261 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie zmian w budżecie Krzepice w 2009 roku..pdf

PDFUchwała nr 260 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV21708 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Policji.pdf

PDFUchwała nr 259 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 258 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 257 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 256 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 255 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 254 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 253 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian wStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.pdf

 PDFUchwała nr 252 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2008.pdf

PDFUchwała nr 251 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2008..pdf

PDFUchwała nr 250 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za rok 2008..pdf

 PDFUchwała nr 226 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2009 roku,.pdf

PDFUchwała nr 227 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmian wbudżecie gminy Krzepice w 2009 roku.pdf

PDFUchwała nr 228 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzeniazasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników ZDKiM w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 229 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI22108 w sprawie gminnnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 2009..pdf

PDFUchwała nr 230z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-222-08 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2009..pdf

PDFUchwała nr 231 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni.pdf

PDFUchwała nr 232 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagr. za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrud. w oświatowych jed. org..pdf

PDFUchwała nr 233 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.pdf

PDFUchwała nr 234 z dnia 4 marca2009 r.w sprawie zmiany wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice..pdf

PDFUchwała nr 235 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf

PDFUchwała nr 236 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 237 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII3872006 w spr. utworzenia obwodów głosowania podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ust. liczby radnych wybier. w każdym okręgu.pdf

PDFUchwała nr 238 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2009 rok..pdf

PDFUchwała nr 239 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2009 r..pdf

PDFUchwała nr 240 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian wbudżecie gminy Krzepice w 2009 r..pdf

PDFUchwała nr 241 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały RM w Krzepicach w spr. zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środ. i gosp. wodnej w 2009 r..pdf

PDFUchwała nr 242 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Starokrzepicach etap II zadanie 2.pdf

PDFUchwała nr 243 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przeprowadzenie modernizacji dróg i chodników w gminie Krzepice..pdf

PDFUchwała nr 244 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finans. dla Powiatu Kłobuckiego celem dof. budowy chodników w Krzepicach w ul. Księdza Muznerowskiego oraz w m. Zajączki Drugie.pdf

PDFUchwała nr 245 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf

PDFUchwała nr 246 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń magazynowych stanowiących własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 247 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Zajączki Pierwsze.pdf

PDFUchwała nr 248 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 249 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazania nieruchomości komunalnej poł. w Krzepicach w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoz. na rzecz GOK w Krzepicach..pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krzepicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 16.04.2009