Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 16.2020

Obrady rozpoczęto 2020-02-27 o godz. 15:01:19, a zakończono o godz. 17:07:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Mariusz Droś
 8. Damian Pilarz
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:01:00)

Głosowanie Wniosku Burmistrza o wycofanie pkt 18 z porządku obrad  (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

Głosowanie porządku obrad  po przegłosowanej poprawce (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:06:00)


3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Bursztynowej w Krzepicach (15:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.121.2020 (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz


4. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (około godz. 16.00) (15:13:00)

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.122.2020 (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16:08:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 16.123.2020 (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.124.2020 (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.125.2020 (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.126.2020 (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kudelski, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Tomasz Rakowski, Alicja Chęcińska
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz


10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.127.2020 (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność gminy Krzepice (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.128.2020 (15:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 43.340.2014 w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Krzepice (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.129.2020 (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.130.2020 (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Rakowski, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezczynności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 roku (16:09:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.131.2020 (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (16:09:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.132.2020 (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok (16:09:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.133.2020 (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz


17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2020 rok (16:19:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.134.2020 (16:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz


18. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie (16:21:00)

Punkt wycofany z porządku obrad.


19. Sprawozdania, informacje: (16:23:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 31 grudnia 2019 roku  do 27 lutego 2020 roku (16:23:00)

   
20. Zamknięcie obrad. (17:07:00)


Zakończono sesję (17:07:36)