Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja nr 16.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 15.00

Termin: 27.02.2020, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości.
 3. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (około godz. 16.00)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Bursztynowej w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 16.121.2020.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 16.122.2020.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  PDFUchwała Nr 16.123.2020.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku

  PDFUchwała Nr 16.124.2020.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych

  PDFUchwała Nr 16.125.2020.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza

  PDFUchwała Nr 16.126.2020.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

  PDFUchwała Nr 16.127.2020.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 16.128.2020.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 43.340.2014 w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 16.129.2020.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 16.130.2020.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezczynności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 roku

  PDFUchwała Nr 16.131.2020.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

  PDFUchwała Nr 16.132.2020.pdf

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok

  PDFUchwała Nr 16.133.2020.pdf

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2020 rok

  PDFUchwała Nr 16.134.2020.pdf

 18. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie

  PDFUchwała Nr 16.135.2020.pdf

 19. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 września do 5 listopada 2019 roku
  2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników
 20. Zamknięcie obrad.
Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2020
  przez: Zdzisława Majorek
 • opublikowano:
  20-02-2020 14:56
  przez: Zdzisława Majorek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 867
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl