Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest w 2020 r.

Burmistrz Krzepic ogłasza kolejny, szósty nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

 

Nabór trwać będzie od 03 lutego do 21 lutego 2020r.

 

Regulamin udzielania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.166.2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice, zmieniona uchwałą Nr 4.035.2019 z dn. 29.01.2019 r.

Termin wykonania prac i złożenia wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa 15 września 2020 r.

 

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). Zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację obiektu lub miejsca składowania azbestu.

 

Wnioski do pobrania:

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Krzepicach niezbędnych przy udzielaniu dotacji na usunięcie azbestu.pdf
PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest.pdf
PDFoswiadczenie_o_nieprowadzeniu_dzialalnosci gospodarczej.pdf

PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf