Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 14.2019

Obrady rozpoczęto 2019-12-30 o godz. 09:06:32, a zakończono o godz. 12:59:53 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Tomasz Rakowski
 7. Bożena Kozak
 8. Ryszard Wolak
 9. Barbara Pilarz
 10. Mariusz Droś
 11. Mariusz Trawiński
 12. Czesława Dudek
 13. Marian Rutkowski
 14. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (09:06:00)


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (09:08:00)


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r. (09:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (09:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz

Głosowanie nad Uchwałą Nr 14.110.2019 (09:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz


4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok. (09:15:00)

       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem (09:15:00)

       b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (09:28:00)

       c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady, (09:28:00)

Głosowanie autopoprawki Burmistrza Nr 1 dot. zwiększenia w Dz. 710 do kwoty 24.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 700 o tę samą kwotę (09:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Barbara Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz

Głosowanie Nr 2  dot. zwiększenia planu wydatków w Dz. 756 rozdz. 75616 o 13.000 zł. (prowizja dla ZDKiM - targowisko) poprzez zmniejszenie wydatków w Dz. 900 rozdz. 90015 wydatki bieżące (09:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski

Głosowanie Nr 3 dot. zwiększenia wydatków w Dz. 750 rozdz. 75022 (Rada Gminy) o 12.000 zł. (wzrost diet dla sołtysów) poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w tym samym Dziale w rozdz. 75023 Urząd Gminy (09:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Damian Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Barbara Pilarz

Głosowanie Nr 4  dot. zwiększenia wydatków w Dz. 900 o 80.000 zł. na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Nila w Krzepicach poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 801 oświata i wychowanie  (09:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek
 • PRZECIW (5):
  Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska

Głosowanie wniosków Komisji Nr 1 dot. w Dz. 926 dodać dotację  w wysokości 4.000 zł. do Klubu Florian ze zwiększenia stawek podatku   (09:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski

Wniosek nr 2 dot. wydzielenia w w Dz. 754 150.000 zł. z kwoty 211.000 zł. (wydatki bieżące) na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Starokrzepice (10:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kudelski, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Barbara Pilarz

Wniosek nr 3 dot. w Dz. 926 dotacja celowa dla UKS Tygrysy z kwoty 10.000 zł. wydzielić kwotę 3.000 zł. na organizację turnieju Grand Prix w tenisie stołowym (10:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz

Wniosek nr 4  dot. przesunięcia kwoty 53200 zł w związku ze zwiększeniem 2 stawek podatku  do Dz. 600 na: 30.000 zł. nakładkę asfaltową na drogę w ul. Młyńskiej w Starokrzepicach, i 23.200 zł. na wykonanie drogi w ul. Reymonta (10:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz

Wniosek nr 5 dot. z Dz. 900 przenieść kwotę 10.000 zł. do Dz. 854 na plac zabaw w Osiedlu Dąbrowa  (10:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Bożena Kozak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz

Wniosek nr 6 dot. z Dz. 600 kwotę 10.000 zł. przenieść do Dz. 900 rozdz. 90015 budowa oświetlenia ul. Towarowej (10:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba

Wniosek nr 7 dot. przeniesienia z Dz. 801 kwoty 35.000 zł.   do Dz. 600 na nakładkę asfaltową w ul. 3 Maja (10:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak
 • PRZECIW (8):
  Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Bożena Kozak, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak

Głosowanie wnioski Przewodniczącego dot. zmniejszenia o 1%  wynagrodzeń z administracji i pomocy społecznej da to kwotę 35.000 zł. rozdzielić na zadania: 5.000 zł. oświetlenie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach, 5.000 zł. na oświetlenie w ul. Nila, 2.000 zł. dotacja do Klubu kolekcjonera, 23.000 zł. do Dz. 600 budowa drogi w ul. Reymonta w Krzepicach (10:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (1):
  Damian Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Barbara Pilarz

       d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (10:11:00)

Wniosek radnej Kozak dot. aby z Dz. 600 kwotę 220.000 zł. z drogi w ul. Ustronnej przenieść na wymianę wodociągu w Dankowicach od nr 1 do rzeki Pankówki  (10:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Damian Pilarz, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz
 • PRZECIW (8):
  Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska

Wniosek radnego Pilarza dot. składania wniosków na remont i budowę dróg gminnych aby skorzystać ze środków z zewnątrz  (10:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Czesława Dudek

Wniosek radnej Pilarz  dot. wydzielenia środków w Dz. 750 z promocji gminy  w wysokości 1.000 zł. na rozgrywki turniejowe piłki nożnej (10:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Tomasz Rakowski

       e. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. (10:47:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.111.2019 (10:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Bożena Kozak


5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028. (10:48:00)

       a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (10:48:00)

Wniosek radnej Kozak dot. wpisania do WPF zadania dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej  w Dankowicach Trzecich oraz budowa Kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych i Dankowicach Drugich (11:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Bożena Kozak, Damian Pilarz, Barbara Pilarz
 • PRZECIW (10):
  Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska

Głosowanie nad uchwałą nr 14.112.2019 (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Bożena Kozak


6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. (11:26:00)

Wnioski  aby z pkt III p.pkt 1 kwotę 9.000 zł. zmniejszyć o 1.000 zł. z pkt. III p.pkt 3 Taekwon-Do zmniejszyć o 1.000 zł. nagrody za wysokie wyniki w sporcie zmniejszyć o 1.000 zł.  Łącznie 3.00 zł. przeznaczyć do pkt III p.pkt 4 dofinansowanie wycieczek i obozów do Orkiestry Dętej z Krzepic, Starokrzepic i Zajączek Pierwszych. W pkt III p.pkt 3  kwotę 2.000 zł. z sekcji siatkówki przenieść do zadania konkursowe tenis stołowy. Kwotę 3.000 zł. z Turnieju Grand Prix  tenis stołowy przeznaczyć na zadania konkursowe tenis stołowy (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz

Głosowanie nad uchwałą nr 14.113.2019 (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Mateusz Kluba


7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. (11:47:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.114.2019 (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek


8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych (11:48:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.115.2019 (11:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Czesława Dudek


9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez rodziców uczniów, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach oraz mieszkańców Krzepic szczególnie Osiedla Kuźniczka i mieszkańców miejscowości Lutrowskie (11:54:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.116.2019 (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Czesława Dudek


10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice (11:56:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.117.2019 (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski, Mariusz Droś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Czesława Dudek


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 6.065.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (11:58:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.118.2019 (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba


12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2019/2020 (12:00:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.119.2019 (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Tomasz Rakowski, Mateusz Kluba, Mariusz Droś


13. Sprawozdania, informacje: (12:04:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 listopada do 30 grudnia 2019 roku. (12:04:00)


14. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (12:21:00)


15. Zamknięcie obrad. (12:54:00)


Zakończono sesję (12:59:53)