Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z sesji nr 13.2019

Obrady rozpoczęto 2019-11-26 o godz. 15:02:17, a zakończono o godz. 18:18:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Damian Pilarz
 11. Mariusz Trawiński
 12. Czesława Dudek
 13. Marian Rutkowski
 14. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:02:00)


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r. (2 uchwały) (16:00:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.101.2019 (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bożena Kozak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.102.2019 (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Mateusz Kluba


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 (16:11:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.103.2019 (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba


5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (16:15:00)

Głosowanie wniosku z posiedzenia Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej zmiana stawki od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z kwoty 17,10zł  na 17,50 zł.  (16:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski
 • PRZECIW (2):
  Damian Pilarz, Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Barbara Pilarz

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.104.2019 (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski
 • PRZECIW (2):
  Damian Pilarz, Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Barbara Pilarz


6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2020 roku (16:28:00)

Głosowanie wniosku z Komisji Budżetu  zmiana kwoty z 34,00 zł na 36,00 zł. (16:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska
 • PRZECIW (6):
  Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Czesława Dudek

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.105.2019 (16:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska
 • PRZECIW (3):
  Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Mariusz Droś, Czesława Dudek, Bożena Kozak


7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2020. (16:42:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.106.2019 (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (2):
  Damian Pilarz, Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Barbara Pilarz


8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2020 roku. (16:47:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.107.2019 (16:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Czesława Dudek


9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso (17:06:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.108.2019 (17:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz


10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (17:11:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.109.2019 (17:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba


11. Sprawozdania, informacje: (17:13:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 listopada do 26 listopada 2019 roku. (17:13:00)


12. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (17:40:00)


13. Zamknięcie obrad. (18:18:00)


Zakończono sesję (18:18:37)