Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Krzepice, 22 października 2019 roku

GKR.6730.028.2019

 

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Burmistrz Krzepic, na mocy art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że zawiesza się postępowanie administracyjne toczące się pod sygnaturą GKR.6730.28.2019, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „rozbudowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz z infrastrukturą techniczną na działce
nr 153/2”, w m. Krzepice obręb ewidencyjny Kuźniczka, gmina Krzepice, wszczęte na wniosek firmy CRYOGAS M&T POLAND S.A.

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia strony mogę zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, pok. nr 11.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

O. Ch. -K.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia