Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z sesji nr 10.2019

Obrady rozpoczęto 2019-09-24 o godz. 15:02:57, a zakończono o godz. 19:31:28 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:02:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:06:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie nad zmianami do porządku obrad (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

Głosowanie porządku obrad z poprawkami (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz

Nastąpiła zmiana quorum (15:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:09:00)


3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice (15:14:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 10.088.2019 (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kudelski


4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice (15:32:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 10.089.2019 (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Bożena Kozak, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (15:37:00)

Wniosek aby kwota 6.000 zł pozostała w Dz. 700 (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Mariusz Droś
 • PRZECIW (9):
  Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak

Głosowanie nad uchwałą nr 10.090.2019 (16:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Rakowski

Głosowanie nad uchwałą nr 10.091.2019 (16:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 (16:58:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 10.092.2019 (17:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3.020.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr 5.051.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku (17:15:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 10.093.2019 (17:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bożena Kozak, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (17:36:00)

Nastąpiła zmiana quorum (18:06:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Damian Pilarz

Głosowanie nad uchwałą Nr 10.094.2019 (18:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz
 • PRZECIW (1):
  Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


9. Podjęcie uchwał w sprawie przystanków komunikacyjnych (dwie uchwały) (18:09:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 10.095.2019 (18:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Tomasz Rakowski, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Grzegorz Mońka, Damian Pilarz

Głosowanie nad uchwałą Nr 10.096.2019 (18:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Damian Pilarz


10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzepice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku. (18:19:00)


11. Sprawozdania, informacje: (18:33:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 14 sierpnia do 24 września 2019 roku (18:33:00)


12. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (19:05:00)


13. Zamknięcie obrad. (19:31:00)


Zakończono sesję (19:31:28)