Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice.pdf

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

          Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.132.2019 Burmistrza Krzepic z dnia 12 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice”.

Projekt został ogłoszony w następujący sposób:

  • poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres od 13 września 2019 roku do 20 września 2019 roku.
  • poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl w zakładce ogłoszenia - organizacje pozarządowe na okres od 13 września 2019 roku do 20 września 2019 roku.

 W w/w okresie do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły żadne wnioski ani też sugestie.