Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 94 m2 położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku o godz. 10:00

Lokal użytkowy składa się z 2 pomieszczeń oraz budynku gospodarczego.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi w stosunku miesięcznym 12,50 zł netto za 1 m2 + podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%.

Wadium w wysokości 1 000,00 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
17 października 2019 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium może być wniesione w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za wynajęcie lokalu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w pokoju nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, zgodnie z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 0050.131.2019 Burmistrza Krzepic z dnia 11 września 2019 roku. Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy najmu ponosi Najemca.

 

Informacje dot. powyższego lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach
w pokoju nr 11, tel. (34) 31-75-172 wew. 31.

 

Krzepice, dnia 11 września 2019 r.

 

E.W.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2019
  przez: Ewelina Wydmuch
 • opublikowano:
  11-09-2019 14:00
  przez: Ewelina Wydmuch
 • zmodyfikowano:
  11-09-2019 14:08
  przez: Ewelina Wydmuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 706
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl