Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z sesji nr 9.2019

Obrady rozpoczęto 2019-08-13 o godz. 15:02:31, a zakończono o godz. 19:22:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Damian Pilarz
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:02:00)


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:04:00)


3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (2 uchwały) (15:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie nad uchwałą nr 9.076.2019 (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński

Głosowanie nad uchwałą nr 9.077.2019 (15:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński


4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (15:42:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.078.2019 (15:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 (15:45:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.079.2019 (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński


6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli (16:18:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.080.2019 (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Tomasz Rakowski, Mateusz Kluba, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński


7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice (16:21:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.081.2019 (16:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński


8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych uzupełniających wyborów do Zarządu Osiedla Krzepice "Stare Miasto" (16:52:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.082.2019 (16:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński


9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy (17:07:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.083.2019 (17:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (17:23:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.084.2019 (17:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński


11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku na lata 2019-2023 (17:54:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.085.2019 (17:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński


12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (17:59:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.086.2019 (18:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński


13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krzepice na lata 2019-2023 (18:04:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.087.2019 (18:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński


14. Sprawozdania, informacje: (18:08:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 25 czerwca do 12 sierpnia 2019 roku (18:08:00)


15. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (18:45:00)


16. Zamknięcie obrad. (19:21:00)


Zakończono sesję (19:22:04)